Συγχαρητήρια στους συναδέλφους του τεχνικού τμήματος που κέρδισαν το τεχνικό τσάι

Βραβείο ομάδας

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους τεχνικού τμήματος που κέρδισαν το βραβείο τεχνικής ομάδας , άλλα τμήματα θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους

IE${24`MUM}QAVK)OMBTG3M


Ώρα δημοσίευσης: 23 Ιανουαρίου-2021